dimecres, 11 de juny del 2014

POL JIMÉNEZ i JORDI PINYOL. 2 EINES PER VALIDAR CONEIXEMENTS

Hola som en Jordi i en Pol, us volem presentar un treball que hem fet perquè pugueu validar els vostres coneixements sobre el context històric i cultural de l'anomenada Edat Moderna, moment en què s'emmarquen els fets del 1714.

Per tancar l’assignatura de Ciències Socials hem fet un treball cooperatiu anomenat “Projecte 1714” en el que cada alumne havia de fer una recerca d’informació i elaborar una feina per després presentar-la als companys i, finalment, penjar-la en un bloc.

La feina era lliure i cadascú feia allò que li semblava millor per al projecte. Al principi nosaltres treballàvem per separat però un dia ens varem adonar que teníem idees molt semblants i aleshores varem decidir ajuntar els nostres treballs.

Aquests són els nostres aprenentatges:

Jordi: Jo he après a fer mots encreuats, perquè abans no hi havia fet cap.
Pol: Jo he après a recercar i endreçar millor la informació i també a donar oportunitats a aquelles coses que no m’interessaven.

Aquesta és la nostra feina: uns mots encreuats i un qüestionari.MOTS ENCREUATS
1. És un efecte tècnic treballat pels pintors barrocs que consisteix a donar contrast entre les zones de llum i d’ombra.
2. Són soldats que lluiten a canvi d’un sou i pel dret de botí sobre els enemics.
3. Posà fi a la guerra dels 30 anys a Alemanya i confirmà la llibertat de cada Estat alemany per decidir la seva pròpia religió.
4. Monarquia de govern de l’edat Moderna que es caracteritzava per l’increment dels poders del rei.
5. Estil artístic nascut a Italia al final del segle XVI i que es va extendre per Europa durant el segle XVII.
6. Cognom de la persona que inicià la Reforma protestant. Aquesta persona pretenia reformar l’església oposant-se a les indulgències i afirmant que l’autèntic missatge cristià es trobava en la lectura lliure de la Bíblia.
23

4
 5
6


1
QÜESTIONARI:

-Fins quan van durar les guerres de religió europees del segle XVI?

a)        1599
b)        1597
c)        1598


-En quin any es va iniciar l’anomenada “guerra dels Trenta Anys”?

a)        1618
b)        1615
c)        1620


-On van tenir lloc les guerres de religió europees del segle XVI?

a)        França
b)        Anglaterra
c)        Rússia


-Qui va ser el pintor barroc hispànic més destacat?

a)        Zurbarán
b)        Ribera
c)        Velázquez


-En quin segle es va produir la depressió econòmica de l’Edat Moderna?

a)        Segle XVI
b)        Segle XV
c)        Segle XVII


-En quin segle es va produir l’expansió econòmica a l’Edat Moderna?

a)        Segle XVI
b)        Segle XV
c)        Segle XVII


-Per què era  tan elevada la mortalitat a l’edat Moderna ?

a)        Perquè hi havia moltes malalties
b)        Perquè hi havia males collites
c)        Perquè hi havia guerres
d)       Totes les afirmacions anteriors son correctes


4-Qui és Martí Luter?

a)        El pintor més destacat de la pintura barroca
b)        Un monjo alemany que va promoure la reforma de la església
c)        Governant de l’ Imperi Otomà


-El  moviment contrari a la reforma de l’església catòlica es diu...

a)        Luteranisme
b)        Contrareforma
c)        Calvinisme


-Indica si les afirmacions següents són certes o falses

C         F         Els luterans creuen que la bíblia es de lliure de interpretació
C         F         Els luterans feien culte a la Verge Maria
C         F         En el catolicisme la missa no es celebra en llatí       
C         F         Els pastors luterans es poden casar
C         F         Els catòlics mantenen els monestirs com a lloc de residència i
                        pregària
C         F         Els luterans creuen en la existència del purgatori
C         F         Les esglésies luteranes no tenen quadres ni estàtues 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada